Strona główna

Zaproszenie do udziału w giełdach kooperacyjnych


Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprasza przedsiębiorców z sektora MŚP, prowadzących lub planujących działalność eksportową oraz potencjalnych inwestorów do udziału w giełdach kooperacyjnych z przedsiębiorcami z Francji, Szwecji i Hiszpanii.

Głównym celem giełdy jest nawiązanie trwałych kontraktów biznesowych przedsiębiorców z Małopolski z przedsiębiorcami z Francji, Szwecji i Hiszpanii. Udział w wydarzeniu ma stworzyć okazję do negocjacji warunków handlowych z przedsiębiorcami zarejestrowanymi do udziału w wydarzeniu.

Spotkania odbywać się będą z udziałem tłumacza.
Ilość spotkań B2B jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Ważne daty

• rejestracja: do dnia 18.11.2020
• spotkania B2B:
◦ FRANCJA 23.11.2020 w godz. 9:00 – 14:00
◦ SZWECJA 24.11.2020 w godz. 9:00 – 14:00
◦ HISZPANIA 25.11.2020 w godz. 9:00 – 14:00
• czas trwania spotkania: 20-30 min

Miejsce giełdy

Aplikacja ZOOM

PRZEDSIĘBIORCO PAMIĘTAJ!
IM WCZEŚNIEJ ZAŁOŻYSZ SWÓJ PROFIL, TYM DŁUŻEJ BĘDZIE ON PROMOWANY!

Weź udział w wydarzeniu w 3 prostych krokach:

Zarejestruj profil firmy on-line na stronie.
Uczestnictwo w giełdzie jest nieodpłatne.

Do dnia 20.11.2020 uzyskasz ostateczny indywidualny harmonogram spotkań wraz z katalogiem wyselekcjonowanych dla Ciebie partnerów.

Do dnia 22.11.2020 uzyskasz link do udziału w wydarzeniu wraz z dostępem do spotkań B2B.

Małopolska

Dowiedz się więcej o Małopolsce. Poznaj mocne strony regionu.

POZNAJ SPECYFIKACJĘ RYNKU

KONTAKT

Wykonawca:
GMSYNERGY SP. Z O.O. SP. KOMANDYTOWA
e-mail: info@gmsynergy.com.pl
tel.: +48 42 639 80 99

Główny organizator:
Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Departament Nadzoru Właścicielskiego i Gospodarki
tel.: (12) 63 03 124, e-mail: andrzej.banka@umwm.malopolska.pl
tel.: (12) 63 03 225, e-mail: patrycja.krasinska @umwm.malopolska.pl

Wydarzenie jest finansowane w ramach projektu pn. Power up Your Business in Małopolska 2, finansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1 Promocja Gospodarcza Małopolski
Partnerami projektu są: Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Województwo Małopolskie, Krakowski Park Technologiczny sp. z o.o.